079

Smålands byggnadsvård är ett företag som vars inriktning är byggnationer i äldre hus. Grundtanken är att arbetet sker med beprövade tekniker och hållbara material, både med hänsyn till hälsa, miljö och husets förutsättningar. Förekommande arbeten är exempelvis div. snickerier timring, takomläggning, fönsterrenovering, flyttning av timmerhus mm.

David Gard har drivit företaget sedan 2010 och innan dess var han lärling inom branschen under 2 år. Innan David började inom byggnadsvården var han hantverkare och drev företag inom fastighetsskötsel. Vi är oftast tre hantverkare som arbetar i företaget men tar in kollegor och underentreprenörer vid behov.

Vår vision är att fastighetsägare och materialleverantörer skall bli medvetna om begreppet byggnadsvård. Att inte bara riva ut det gamla och in med nya kanske ofta främmande byggmaterial. Alla hustyper har sina förutsättningar och det fanns en grundtanke vid uppförandet av dessa hus som vi måste ta hänsyn till vid tex omfattande renoveringar.

Smålands Byggnadsvård är medlem i företagsnätverket Byggnadsvård Qvarnarp som idag är en ekonomisk förening med runt 25 verksamma företag i och omkring Småland.